Elementen

Elementen zijn stoffen die bestaan uit ÚÚn soort atomen.
Op aarde komen in de natuur ongeveer 90 elementen voor.
Een aantal elementen is door de mens kunstmatig gemaakt.
De elementen die je moet kennen delen we op in de groepen metalen en niet-metalen.

Alle elementen die wij kennen, hebben we geordend en gerangschikt in het Periodiek systeem.

1
18
1 1
H
2
13
14
15
16
17
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
(43)
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
**
(104)
Rf
(105)
Db
(106)
Sg
(107)
Bh
(108)
Hs
(109)
Mt
(110)
Ds
(111)
Rg
(112)
Cn
(113)
Uut
(114)
Fl
(115)
Uup
(116)
Lv
(117)
Uus
(118)
Uuo
* 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
(61)
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
(93)
Np
(94)
Pu
(95)
Am
(96)
Cm
(97)
Bk
(98)
Cf
(99)
Es
(100)
Fm
(101)
Md
(102)
No
(103)
Lr

Legenda van kleuren in de tabel
Alkalimetalen Aardalkalimetalen Overgangsmetalen Hoofdgroepmetalen Metallo´den
Niet-metalen Halogenen Edelgassen Lanthaniden Actiniden


De volgende zaken moet je weten over het periodiek systeem:
De horizontale rijen noemen we perioden, er zijn 7 perioden
De verticale kolommen noemen we groepe, er zijn 18 groepen
Groep 18 zijn de edelgassen (Helium , Neon, Radon)
Groep 17 zijn de halogenen (Chloor, Fluor, Broom, Jood)

Voorbeelden Elementen:
Fe= ijzer ; P4 =witte fosfor ; S8 = zwavel ; O2 = zuurstof ; F2 = fluor