Metalen

Naam Formule Naam Formule
Aluminium Al(s) Magnesium Mg(s)
Barium Ba(s) Mangaan Mn(s)
Cadmium Cd(s) Natrium Na(s)
Calcium Ca(s) Nikkel Ni(s)
Cesium Cs(s) Platina Pt(s)
Chroom Cr(s) Radium Rd(s)
Goud Au(s) Tin Sn(s)
Ijzer Fe(s) Titaan Ti(s)
Kalium K(s) Uraan U(s)
Kobalt Co(s) Wolfraam W(s)
Koper Cu(s) Zink Zn(s)
Kwik Hg(s) Zilver Ag(s)
Lood Pb(s)