Reactieschema

Zoals je bij 'Chemische Reacties' hebt kunnen lezen komen reacties overal in het dagelijks leven voor. Bij al deze reacties kun je een reactieschema opstellen, maar voordat we dat uitleggen moet je eerst een paar belangrijke begrippen kennen.

Begrippen

Chemische Reactie:
Een chemische reactie is een proces waarbij een of meer stoffen verdwijnen, daarvoor in de plaats komen dan één of meer andere stoffen.

Beginstof:
De stof(fen) die je met elkaar wil laten reageren noemen we de beginstoffen. Ze hebben nog niet met elkaar met elkaar gereageerd. Er zijn ook reacties met slechts een beginstof.

Reactieproducten:
De stoffen die ontstaan na de chemische reactie noemt men de reactieproducten. Er kan uiteraard ook een reactieproduct ontstaan.

Reactieschema

Om het overzichtelijk te maken worden reacties vaak samengevat in een reactieschema.
In een reactieschema staan eerst de beginstoffen van een reactie. Dan volgt een pijl.
De stoffen die onstaan tijdens de reactie worden na de pijl geplaatst.
In een reactieschema worden de namen van de stoffen gebruikt. Dus geen formules!

Toestandsaanduidingen
De fase van een stof moet ook worden aangegeven in het reactieschema.

(s) = vast
(l) = Vloeibaar
(g) = Gas

Voorbeeld reactieschema

Beginstof(fen)(s) of (l) of (g) → reactieproduct(en)(s) of (l) of (g)

Voorbeeld:
De reactie van het metaal natrium (sodium in het engels) met het gas chloor (chlorine in het engels) tot de stof natriumchloride (sodiumchloride in het engels).
Natriumchloride noemen we ook wel keukenzout, lekker voor op je eitje!

Reactieschema:

beginstof 1 (s) + beginstof 2 (g) → reactieproduct (s)

natrium (s) + chloor (g) → natriumchloride (s)