Veiligheidsregels lijst

A. Algemene voorschriften

 • ALTIJD een (witte) laboratoriumjas gebruiken ter bescherming van je kleren.
 • ALTIJD je tas onder je practicumtafel zetten, zodat niemand er over kan struikelen.
 • ALTIJD rustig werken. Bij rumoer is er een grotere kans op ongelukken.
 • ALTIJD de voorschriften van een proef geheel doorlezen Ťn begrijpen voordat je begint.
 • ALTIJD weinig stof (chemicaliŽn, reagentia) gebruiken, anders kan de proef eerder mislukken. Bij vaste stoffen: een spatelpuntje; bij vloeistoffen: maximaal 1/4 deel van de reageerbuis.
 • ALTIJD alle gebruikte materialen en chemicaliŽn op de juiste plaats terugzetten.
 • ALTIJD als er chemicaliŽn in je oog komen direct de oogdouche gebruiken en langdurig spoelen.
 • ALTIJD als er chemicaliŽn op je huid komen direct afspoelen met water.
 • ALTIJD na afloop van het practicum je handen wassen met zeep.
 • NOOIT een teveel van een stof terug doen in de voorraadfles (kans op verontreiniging).
 • NOOIT stoffen in een reageerbuis mengen door te schudden met de duim op de buis, maar door omzwenken (kwispelen) of door overgieten in een andere schone reageerbuis.
 • NOOIT bij het ruiken je neus direct vlak boven een bekerglas of reageerbuis houden. Wuif de geur met je hand naar je neus toe.
 • NOOIT chemicaliŽn proeven.
 • B. Voorschriften bij het verwarmen

 • ALTIJD onthouden dat bij het verwarmen de kans op ongelukken het grootst is.
 • ALTIJD bij het gebruik van een brander een veiligheidsbril dragen. Dit is VERPLICHT!
 • ALTIJD lang haar opbinden of iets dergelijks.
 • ALTIJD de vlam geel-oranje maken als je de brander (even) NIET gebruikt.
 • ALTIJD verwarmen op armlengte.
 • ALTIJD bij verbranding aan een heet voorwerp direct lange tijd afkoelen met rustig stromend water.
 • ALTIJD Als kleding of haar vlam vat, dan direct onder de douche.
 • NOOIT de geel-oranje vlam gebruiken om iets te verwarmen. Hiervoor gebruik je de kleurloze vlam.
 • NOOIT anderen van hun werk afleiden en laat anderen jou ook niet afleiden als je iets verwarmt.
 • NOOIT beschadigd glaswerk verhitten.
 • NOOIT de opening van een buis op anderen richten.
 • NOOIT de buis met vloeistof stilhouden in de vlam, maar Ďkwispelení.