Wat Zijn Verbindingen?

Je weet dat een stof een materiaal is dat uit één soort moleculen bestaat. Je kunt stoffen onderverdelen in elementen en verbindingen. Een element is in de scheikunde de naam voor een stof die niet meer door een chemische bewerkingen in andere stoffen te ontleden is. Elementen zijn stoffen die uit één soort atomen bestaan. Diamant is een voorbeeld van een element. Een zuivere diamant bestaat enkel uit koolstofatomen. Er zitten geen andere soorten atomen in.

Een verbinding is een combinatie van twee of meer soorten atomen. Een verbinding kun je door een chemische reactie ontleden in verschillende elementen. Een verbinding heeft andere eigenschappen dan de elementen die in die verbinding zitten. Water is een voorbeeld van een verbinding. In een watermolecuul zitten twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.


Een watermolecuul


Deze atomen zijn met elkaar verbonden en vormen samen de stof water. Waterstof is een ander element dan zuurstof. Waterstof en zuurstof hebben ook beide andere eigenschappen dan water. Daarom is water een verbinding. Een verbinding van de elementen zuurstof en waterstof.